2022./ 2023. mācību gada pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Baltijas Biroju Tehnoloģijas” piedāvā apgūt  profesionālās kompetences pilnveides programmas (iepriekš -A programma). Apmācību piedāvājumā ir SMART izglītības programmatūras komplekta divas programmas.

Interaktīvo mācību materiālu veidošana un noformēšana SMART Notebook vidē

Programmas apjoms - 6 akadēmiskās stundas

Programmas mērķauditorija - vispārējās, profesionālās un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi

Programmas uzdevums - sagatavot gatavu mācību materiālu, kuru iespējams izmantot mācību procesā, apgūstot:

  • SMART Notebook iespējas mācību un prezentāciju materiālu veidošanā;
  • SMART aktivitāšu veidotāju un SMART novērtējumu iespējas grupu un individualizētām aktivitātēm, atgriezeniskajai saitei mācību procesā un zināšanu novērtēšanai;
  • klātienes un attālināto darbu ar SMART Notebook.

 

Dažādu mācību darba formu organizēšanas iespējas Lumio by SMART vidē

Programmas apjoms - 6 akadēmiskās stundas

Programmas mērķauditorija - vispārējās, profesionālās un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi

Programmas uzdevums – apgūt tiešsaistes mācību vidi, interaktīvu mācību materiālu izveidošana mākoņpakalpojumā izmantojot aktivitāšu šablonus un organizēt attālinātu dalībnieku apmācību.

  • Mācību vide tiešaistē - pierakstīšanās (license, vide);
  • Mācību materiālu veidošana tiešsaistē- paskaidrojuma ierakstīšana, attēlu un objektu ievietošana;
  • Uz spēlēm balstītu aktivitāšu veidošana, individuālas aktivitātes un aktivitātes grupās
  • Attālināta dalībnieku pieslēgšanās aktivitātēm caur com

Apmācības klātienē notiek:

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Baltijas Biroju Tehnoloģijas” biroja telpās Rīgā, Dēļu ielā 4

vai

Jūsu skolā vai izglītības iestādē, ja ir izveidota 8 - 10 cilvēku grupa un dalībniekiem ir savi datori.

Attālinātās apmācības notiek izmantojot Zoom programmu.

 

Ja rodas jautājumi, zvaniet 29534534 vai rakstiet uz e-pastu: atbalsts@bbt.lv

Tiekamies nodarbībās!