Lego Education logo

Piedāvājam ievadapmācību par LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 un WeDo 2.0 konstruktoru lietošanas iespējām jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai, tehnoloģiju jomas sasniedzamo rezultātu apguvē.

1. Lego WeDo 2.0

Lego Education We Do 2 pamatkomplektsPraktiskā mācīšanās iesaista skolēnus visos vecumposmos, veicina radošumu, rada kritiskās domāšanas prasmes, rosina karjeras izvēli – un tā ir tik aizraujoša.

Ievadapmācības dalībnieki uzzinās, kas ir LEGO® Education WeDo 2.0 konstruktors un kādas ir tā izmantošanas iespējas izglītības iestādē.

Nodarbība radīs pedagogu pārliecību, ka Lego robotiku ir iespējams apgūt viegli, radoši un interesanti.

Īpaša vērība tiks veltīta konstruktora izmantošanai tā, lai veicinātu bērniem zinātnisku ieradumu veidošanos, proti, uzdot jautājumus un risināt problēmas, izmantot modeļus, veidot prototipus, pētīt, analizēt, interpretēt datus, domāt ar algoritmiem un argumentiem, izvērtēt un nodot informāciju.

Dalībnieki pilnveidos izpratni par LEGO® Education WeDo 2.0 konstruktora lietošanu mācību procesā, lai realizētu jaunā pamatizglītības standarta prasības.

Sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs (1. pielikums), tehnoloģiju mācību jomā (7. pielikuma 2.6. 2.7. 2.8. punkti) 1.-3. klasēs.

Pēc apmācību beigām dalībnieki:

 • zinās LEGO® Education WeDo 2.0 konstruktora lietošanas iespējas izglītībā;
 • zinās LEGO® Education WeDo 2.0 konstruktora galvenās sastāvdaļas un to funkcijas;
 • zinās, kur meklēt gatavus Lego nodarbību materiālus;
 • zinās, kur meklēt papildinformāciju par LEGO® WeDo 2.0;
 • pratīs salikt no konstruktora detaļām vienkāršu modeli ar motoru un sensoru;
 • pratīs izveidot vienkāršu modeļa vadības programmu WeDo 2.0 aplikācijā;

WeDo2 - wedo_2_core_006.jpgpratīs darbināt LEGO® Education WeDo 2.0 modeli, izmantojot izveidoto programmu.

Ja ir vēlēšanās, ievadapmācības dalībnieki var izmantot portatīvos datorus vai planšetes, kuros lejuplādēta un instalēta WeDo 2.0 bezmaksas programma.

Pēc apmācības datuma saskaņošanas uz koordinatora e-pastu tiks izsūtīts izdales materiāls, ko izdrukāt visiem apmācību dalībniekiem, lai varētu ērtāk sekot apmācības gaitai un veikt sev nepieciešamās piezīmes.

Aptuvenais ievadapmācības ilgums ir 3 astronomiskās stundas.

Ja klients vēlas izmantot ievadapmācību, tās izmaksas tiek iekļautas kā pozīcija kopējā tāmē (EUR 153.00 bez PVN, +transporta izmaksas atkarībā no attāluma).

2. Lego Mindstorms EV3

LEGO-Mindstorms-EV3-pamatkomplektsLEGO® MINDSTORMS® Education EV3 pamata komplektā ir viss, kas nepieciešams, lai apgūtu STEM (science, technology, engineering, mathematics) un informācijas tehnoloģiju iemaņas.
Ievadapmācības dalībnieki uzzinās, kas ir LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 konstruktors un kādas ir tā izmantošanas iespējas izglītības iestādē.

Nodarbība radīs pedagogu pārliecību, ka Lego robotiku ir iespējams apgūt viegli, radoši un interesanti.

Īpaša vērība tiks veltīta konstruktora izmantošanai tā, lai veicinātu bērniem zinātnisku ieradumu veidošanos, proti, uzdot jautājumus un risināt problēmas, izmantot modeļus, veidot prototipus, pētīt, analizēt, interpretēt datus, domāt ar algoritmiem un argumentiem, izvērtēt un nodot informāciju.

Dalībnieki pilnveidos izpratni par LEGO® LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 konstruktora lietošanu mācību procesā, lai realizētu jaunā pamatizglītības standarta prasības. Sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs (1. pielikums), tehnoloģiju mācību jomā (7. pielikuma 2.6. 2.7. 2.8. punkti) 4.-9. klasēs.

Pēc apmācību beigām dalībnieki:

 • zinās LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 konstruktora lietošanas iespējas izglītībā;
 • zinās LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 konstruktora galvenās sastāvdaļas un to funkcijas;
 • zinās, kur meklēt gatavus Lego nodarbību materiālus;
 • zinās, kur meklēt papildinformāciju par LEGO® MINDSTORMS® Education EV3;
 • pratīs salikt no konstruktora detaļām vienkāršu modeli ar motoru un 2 sensoriem;
 • pratīs izveidot vienkāršu modeļa vadības programmu LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 aplikācijā;
 • pratīs darbināt LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 modeli, izmantojot izveidoto programmu.

Mindstorms-EV3-papildkpl - ev3_expansion_set_002.jpgJa ir vēlēšanās, ievadapmācības dalībnieki var izmantot portatīvos datorus vai planšetes, kuros lejuplādēta un instalēta LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 bezmaksas programma.

Pēc apmācības datuma saskaņošanas uz koordinatora e-pastu tiks izsūtīts izdales materiāls, ko izdrukāt visiem apmācību dalībniekiem, lai varētu ērtāk sekot apmācības gaitai un veikt sev nepieciešamās piezīmes.

Aptuvenais ievadapmācības ilgums ir 3 astronomiskās stundas.

Ja klients vēlas izmantot ievadapmācību, tās izmaksas tiek iekļautas kā pozīcija kopējā tāmē (EUR 153.00 bez PVN, +transporta izmaksas atkarībā no attāluma).

Ja rodas jautājumi, zvaniet 29534534 vai rakstiet uz e-pastu: atbalsts@bbt.lv