Lietošanas noteikumi

  • Pasūtījuma noformēšana

Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Pārdevējs nosūta Pasūtītājam e-pasta vēstuli, kurā tiek sniegta informācija par veikto pasūtījumu. Pasūtījuma apstrāde notiek darba dienas laikā no 9-17. Pēc pasūtījuma apstrādes ar Jums sazināsies mūsu apkalpošanas speciālists un sniegs vai precizēs informāciju par veikto pasūtījumu. Noformējot pasūtījumu, Pasūtītājam tiek nosūtīts rēķins par preču apmaksu. Apmaksa veicama avansa veidā, par pilnu summu. Rēķins jāapmaksā piecu darba dienu laikā pēc rēķina nosūtīšanas, ja rēķinā netiek norādīts cits apmaksas termiņš vai veids. Pēc rēķina apmaksas Pircējs nav tiesīgs atteikties no pasūtījuma vai to mainīt bez atsevišķas vienošanās ar Pārdevēju.

  • Preces piegādes varianti:

Preču saņemšana Pārdevēja noliktavā – Dēļu iela 4b, Rīgā

Preču piegāde Pircējam uz tā norādīto adresi, izmantojot Pārdevēja resursus. Šajā gadījumā Pārdevējs rēķinā papildus iekļauj izmaksas par preču piegādi. Izmaksas tiek noteiktas katrā gadījumā atsevišķi – ņemot vērā preces izmērus un svaru, piegādes steidzamību un vietu, uz kuru prece piegādājama.

  • Rēķinu izrakstīšana reģistrētiem PVN maksātājiem

Saskaņā ar Ministra kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu nr. 17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai „ 8. pielikumu apgrieztā PVN maksāšanas kārtība tiek piemērota sadzīves elektroniskās iekārtas un sadzīves elektriskā aparatūrai, skatīt sarakstu pielikums MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 672 redakcijā. PVN apgrieztā maksāšanas kārtība attiecas uz bezskaidras naudas darījumiem starp reģistrētiem PVN maksātājiem.