SIA „Baltijas Biroju Tehnoloģijas” Latvijas tirgū darbojas kopš 2000.gada. Uzņēmuma darbības pamatvirzieni ir multimediju aprīkojuma kompleksu risinājumu projektēšana un ieviešana, piedāvājot klientiem pilnu sistēmas ieviešanas ciklu, sākot no pirmreizējās funkcionālo prasību noteikšanas līdz pat apmācībai darbam ar uzstādīto sistēmu un iekārtām. Mūsu mērķis ir piedāvāt klientam atbilstošāko risinājumu kvalitātes, funkcionalitātes un izmaksu ziņā. Pastāvēšanas laikā ir realizēti daudzveidīgi projekti un piegādes.          Strādājam ar plaša profila klientu spektru. Visus klientus vieno vajadzība pēc kvalitatīvām multimediju iekārtām un sistēmām, kas ļautu efektīvi vadīt sanāksmes, organizēt konferences un apmācības. Realizētajos projektos ir bijušas dažādas sarežģītības multimediju sistēmas, konferenču un sanāksmju zāļu aprīkošana ar projekcijas, apskaņošanas, tulkošanas, diskusiju, vadības un signālu apstrādes sistēmām. Ir realizēti arī  lieli piegādes, uzstādīšanas un apmācību projekti  Latvijas vispārizglītojošo skolu IT un multimediju aprīkojuma modernizācijai .Visi šie projekti tika realizēti līgumos noteiktajos termiņos un pieprasītajā kvalitātē. Šo projektu sekmīgu realizāciju nodrošināja SIA „Baltijas Biroju Tehnoloģijas” darbinieku kolektīvs ar atbilstošām tehniskām zināšanām un organizatoriskām iemaņām.          Paplašinot klientu apmācību iespējas un piedāvājot plašāku apmācību programmu klāstu, kopš 2015. gada mēs esam nodibinājuši  pieaugušo neformālās izglītības iestādi  “Baltijas Biroju Tehnoloģijas”. Tā kā nozīmīga mūsu klientu daļa ir izglītības iestādes, tad īstenojam arī skolotāju profesionālās kompetences pilnveides A programmas.

Mums ir ilgstoša sadarbība un partnerattiecības ar starptautiski atzītiem multimediju iekārtu un aprīkojuma  ražotājiem. Visiem pārstāvētajiem ražotājiem SIA „Baltijas Biroju Tehnoloģijas” ir autorizēts servisa centrs. Kā nozīmīgākos partnerus var minēt:

Mūsu vērtības

Darbinieks

Darbinieks

Stipra uzņēmuma izveidošanai nepieciešami motivēti darbinieki

Kvalitāte

Kvalitāte

Strādājam tā, lai pēc paveiktā darba gūtu gandarījumu

Sapratne

Sapratne

Ieklausāmies katrā klientā, kopā izvērtējam prioritātes un vajadzības

Pieredze

Pieredze

Liela pieredze un zināšanas, kas iegūtas jau kopš 2000.gada