Lai gan digitālie mācību resursi un izglītības tehnoloģijas mācību telpās vairs nav nekas pārsteidzošs un jauns, tomēr tehnoloģiju ienākšana izglītība iestādē ir samērā komplicēts jautājums.  Ilgstošas sadarbības rezultātā ar izglītības iestādēm mēs piedāvājam atbilstošus multimediju risinājumu komplektus un programmatūru mūsdienīga un jēgpilna mācību procesa nodrošināšanai. Saprotama un intuitīva izglītības programmatūras vide un apmācību process nodrošina skolotāju IKT izmantošanas prasmju pilnveidi un savu unikālu, izglītības standartiem atbilstošu mācību materiālu radīšanas iespējas. Mēs ticam, ka līdz ar izglītības iestādēm atbilstošu tehnoloģiju, tai skaitā viedierīču, ienākšanu skolās, uzlabosies skolēnu un skolotāju sadarbība, kuras rezultāts būs skolēnu mūsdienīgu lietpratību veidojošs mācību process. Savlaicīgi plānojot tehniskā aprīkojuma iegādi vai tā modernizāciju, ļoti liela uzmanība jāpievērš jaunākajām tendencēm tehnoloģiju un to programmatūras attīstībā. Ilgtermiņā tas ļaus ievērojami samazināt atjaunošanas un uzturēšanas izdevumus.
Mēs sadarbojamies ar visu veidu un specializāciju izglītības iestādēm, sākot ar pirmskolu, un izstrādājam katras izglītības iestādes vēlmēm un vajadzībām atbilstošu izglītības tehnoloģiju komplektāciju.

Attālinātas mācības, izmantojot SMART Learning Suite Online

Attālinātas mācības, izmantojot SMART Learning Suite Online

LEGO Education robotika un konstruktori skolām

LEGO Education robotika un konstruktori skolām

Interaktīvā tāfele SMART Board M700 ar projektoru Epson EB-685W

Interaktīvā tāfele SMART Board M700 ar projektoru Epson EB-685W

SMART interaktīvais displejs ar izglītības aplikāciju komplektu SMART Learning Suite un apmācība

SMART interaktīvais displejs ar izglītības aplikāciju komplektu SMART Learning Suite un apmācība

Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS)

Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS)

Sazinies ar mums