Interaktīvo multimediju risinājumus izmanto arī kultūras jomā. Muzejā ir lieliska iespēja piedāvāt apmeklētājiem papildus informāciju interaktīvā formā. Interaktīvos displejos iespējams aplūkot fotogrāfijas, priekšmetus no muzeja krājuma, kurus nav iespējams izvietot ekspozīcijā, bet kuri palīdz pilnīgāk atklāt tēmu. Izmantojot interaktīvo multimediju ierīces, ir vieglāk piesaistīt jaunākās paaudzes apmeklētājus, kuriem ir svarīgi līdzdarboties, izjust spēles prieku un gandarījumu. Pateicoties projektoriem, apmeklētāji var noskatīties filmas. Mūsdienu tehnoloģijas apmeklētājam nodrošina interaktivitāti, iesaisti spēlē, aktīvu līdzdalību ekspozīcijas apskatē, tādu parādību un procesu atspoguļojumu, kurus grūti parādīt reālajā dzīvē. Laikmetīgās mākslas radošajiem cilvēkiem palīdz pilnveidot savus darbus. Tradicionālās ekspozīcijas var apvienot ar modernu risinājumu. Kvalitatīvas tehnoloģijas palīdz atdzīvināt informāciju, padarot to pievilcīgu apmeklētājam.

Interaktīvā ekspozīcija

Interaktīvā ekspozīcija

Video siena

Video siena

Laikmetīgās mākslas izstādes

Laikmetīgās mākslas izstādes

Sazinies ar mums