Mūsdienīga darba vide, ieskaitot visjaunāko tehnoloģisko risinājumu mērķtiecīgu izmantošanu, ir svarīga gan publiskajā, gan militārajā sektorā, gan medicīnas iestādēs un citur. Kvalitatīvi tehnoloģiskie risinājumi veicina darbinieku iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā, nodrošina ērtāku sadarbību un paaugstina darba kvalitāti. Līdz ar to interaktīvās tehnoloģijas iestādēm ļauj būtiski uzlabot sniegtos pakalpojumus, pilnveidot darbinieku apmācības, organizēt informācijas apmaiņu, attālinātu sadarbību un komunikāciju. Savlaicīgi plānojot tehniskā aprīkojuma iegādi vai tā modernizāciju, ļoti liela uzmanība jāpievērš jaunākajām tendencēm tehnoloģiju un to programmatūras attīstībā. Ilgtermiņā tas ļaus ievērojami samazināt atjaunošanas un uzturēšanas izdevumus.

Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS)

Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS)

SMART displeji valsts iestādēm

SMART displeji valsts iestādēm

Sazinies ar mums