2018./ 2019. mācību gada kursu piedāvājums

Šajā gadā SMART Technologies mācību programmatūras iespējas kļuvušas vēl daudzveidīgākas, tādēļ visiem pedagogiem, kuri savā darbā izmanto interaktīvās SMART tāfeles un programmatūru, ir vēl plašākas iespējas efektīva mācību procesa organizācijai un daudzveidīgu prasmju attīstīšanai saviem skolēniem, izmantojot dažādas mācību metodes un mācību darba formas. Īpaši padomāts par mūsdienu mācību procesā ļoti aktuālajām individuāla darba iespējām un sadarbību mazās grupās.

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Baltijas Biroju Tehnoloģijas” ir gatava palīdzēt apgūt jaunāko un aktuālāko informāciju par SMART programmatūras iespējām. Ir izveidota un saskaņota arī jauna profesionālās pilnveides programma, kura papildina mūsu līdzšinējo piedāvājumu. Nenoliedzami, labi pārdomāta tehnoloģiju izmantošana ļauj mācību procesu padarīt efektīvāku, mūsdienīgāku un saprotamāku, kā arī palīdz skolēniem attīstīt ļoti svarīgu 21. gadsimta prasmi – brīvi un jēgpilni lietot tehnoloģijas atbilstoši situācijai un nepieciešamībai.

Šajā mācību gadā piedāvājam konsultācijas, ievadapmācības un trīs pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas. Par aktīvu un rezultatīvu piedalīšanos semināros dalībnieki saņems apliecības par tālākizglītības stundām.

Aktīvos un enerģiskos apmācību dalībniekus ar prieku gaidīsim un palīdzēsim apgūt jaunas zināšanas un prasmes:

  1. Pie mums Dēļu ielā 4 (Mūkusalas Biznesa Centrā) augustā jums ērtā laikā pēc vienošanās. Turpmāk, sākot ar oktobri, 19.X, 23.XI, 14. XII, 18.I, 15.II, 15.III, 19.IV, 17.V (protams, varam vienoties arī par citiem datumiem). Iepriekš sazinieties ar mums vai aizpildiet pieteikumu elektroniski šeit.
  2. Ja kādas skolas vai vairāku skolu pedagogi izveido 8 – 10 cilvēku grupu un nodrošina telpu ar interaktīvo tāfeli SMART Board un bezvadu interneta pieslēgumu, tad nodarbības varam vadīt konkrētajā skolā skolotājiem pieņemamā un ērtā laikā.

Lai veiksmīgi darbotos kursos, katram dalībniekam līdzi jāņem personālais dators, kurā patstāvīgi jāinstalē jaunākā programmatūras SMART Notebook izmēģinājuma versija no ražotāja SMART Technologies mājas lapas www.smarttech.com (iespēja saņemt aprakstu un konsultāciju).  Vēlams, lai darbam internetā tiktu izmantoti interneta pārlūki Google Chrome vai Microsoft Edge.