Atbalstot pāreju uz attālinātu apmācību un ņemot vērā WHO (World Health Organisation) rekomendācijas, mūsu partneris SMART piedāvā programmatūras SMART Learning Suite Online izmantošanu BEZ MAKSAS  līdz 30.06.2020

1. Kas ir SMART Learning Suite Online?

Individuāla pieeja mācot un mācoties ir ļoti aktuāla un svarīga, un SMART Technologies piedāvā mūsdienīgus un ērtus risinājumus, lai atbalstītu skolotājus. Jau līdz šim izglītības programmatūra “SMART Learning Suite” (SLS) nodrošināja daudzveidīgu mācību materiālu izveidošanu, interaktīvus uzdevumus ar atgriezenisko saiti un novērtējuma testus. Tagad šai programmatūrai ir jaunas iespējas tiešsaistē, kas nodrošina iespēju skolēniem ar mācību materiāliem strādāt individuāli vai sadarboties grupās.

Kādas iespējas ir darbam tiešsaistē?

  • pieeja mācību materiāliem no jebkuras vietas, pierakstoties interneta vietnē;
  • var izmantot iepriekš izveidotos SMART Notebook materiālus, kurus augšupielādē darbam tiešsaistē;
  • iespējams integrēt stundā *ppt un *pdf materiālus;
  • var veidot skolēniem gan individuālas, gan grupu aktivitātes;
  • var izveidot lapas tikai skolotāja lietošanai;
  • ja nepieciešams, materiālam stundas laikā var pievienot lapu papildus skaidrojumiem un komentāriem;
  • ja nepieciešams, stundas laikā var pievienot aktivitāti atgriezeniskajai saitei vai ideju apkopojumam.
Daudzveidīgi mācību materiāli Viena no programmatūras SLS aplikācijām “SMART Notebook” ļauj ērti un kvalitatīvi veidot materiālus dažādu mācību priekšmetu stundām. Ātri un vienkārši ar ievērojamu paņēmienu klāstu skolotājs var izveidot papildinājumus vielas skaidrojumam un iesaistīt skolēnus aizraujošās aktivitātēs, kuras palīdz labāk izprast un apgūt mācību vielu. Jāņem vērā, ka, strādājot tiešsaistē, katram skolēnam var sagatavot individuālu uzdevumu, katrs varēs strādāt ar savu darba lapu, kas līdz šim nebija iespējams.
Atgriezeniskā saite un novērtējums Ar “SMART Activities” palīdzību skolotājs ļoti īsā laikā var sagatavot daudzveidīgus interaktīvus uzdevumus, realizējot skolēnu pašvadītu mācīšanos. Uzdevumus skolēni var pildīt ar personālajiem datoriem, viedtālruņiem vai planšetdatoriem. Tāpat šos uzdevumus var sagatavot individuālam darbam, tādējādi realizējot diferencētu pieeju. Novērtējuma programmatūra “SMART Assessments” ļauj skolotājam stundā organizēt gan formatīvo, gan summatīvo vērtēšanu, lai iegūtu mācību procesā tik būtisko atgriezenisko saiti. Skolēni atbild uz jautājumiem, izmantojot personālos datorus vai mobilās ierīces (viedtālruņus un planšetdatorus), un saņem savu atbilžu procentuālu novērtējumu. Skolotājs eksportē pārskatu par visiem vērtējumiem MS Excel formātā.
Individualizētas un sadarbības aktivitātes Darbam tiešsaistē skolotājs var veidot īpašu mācību materiālu, paredzot, ka skolēniem būs iespēja ar darba lapām strādāt individuāli, pāros vai grupās. Izmantojot izglītības programmatūras SLS iespējas, atsevišķās darba lapās var veidot gan viena uzdevuma vairākus variantus, gan atšķirīgus uzdevumus. Skolēniem var piešķirt tiesības pašiem izvēlēties veicamos uzdevumus, taču stundas darbu var arī vadīt skolotājs. Dažādās mācību stundas daļās var būt atšķirīgas iespējas darbam ar mācību materiālu.

Informācija (pdf brošūra) no ražotāja - https://www.bbt.lv/wp-content/uploads/2020/03/2003_Corona_SLSO_Flyer_v3.pdf
Informācija (pdf brošūra) latviešu vaodā - https://www.bbt.lv/wp-content/uploads/2020/03/Par_SLS_un_online_18_03_2020_v2.pdf

2.  Kā piekļūt SLS Online

Dodieties uz mājaslapu https://go.smarttech.com/en/slsanywhere
Lai pierakstītos, ir nepieciešams Google (gmail) vai Microsoft epasts.

3. Atbalsta materiāli.

Pamācība un instrukcija latviski (pdf) - https://www.bbt.lv/wp-content/uploads/2020/03/SLS_online_16_03_2020.pdf
Video pamācība latviski - https://youtu.be/PtCL3R7QJcE
Materiāli ražotāja mājaslapā:
Gatavi mācību materiāli (Notebook) – https://exchange.smarttech.com/
Distance Learning with SMART https://go.smarttech.com/distancelearning
SMART Learning Suite Online Training https://www.smarttech.com/training/smart-learning-suite-online

4.  Kontaktinformācija

e-pasts: atbalsts@bbt.lv
tālrunis: 29534534