LEGO education apmācības pedagogiem

Lego Education logo

Ar šī gada oktobri mūsu mācību centrā piedāvājam pedagogiem ievadapmācību par LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 un WeDo 2.0 konstruktoru lietošanas iespējām jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai, tehnoloģiju jomas sasniedzamo rezultātu apguvē.

Ievadapmācības dalībnieki uzzinās, kas ir LEGO® Education WeDo 2.0  un LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 konstruktori un kādas ir tā izmantošanas iespējas izglītības iestādē.

Nodarbība radīs pedagogu pārliecību, ka Lego robotiku ir iespējams apgūt viegli, radoši un interesanti.

Īpaša vērība tiks veltīta konstruktora izmantošanai tā, lai veicinātu bērniem zinātnisku ieradumu veidošanos, proti, uzdot jautājumus un risināt problēmas, izmantot modeļus, veidot prototipus, pētīt, analizēt, interpretēt datus, domāt ar algoritmiem un argumentiem, izvērtēt un nodot informāciju.

Sasniedzamie rezultāti ar WeDo 2.0 – caurviju prasmēs (1. pielikums), tehnoloģiju mācību jomā (7. pielikuma 2.6. 2.7. 2.8. punkti) 1.-3. klasēs.
Sasniedzamie rezultāti ar MINDSTORMS® Education EV3 –  caurviju prasmēs (1. pielikums), tehnoloģiju mācību jomā (7. pielikuma 2.6. 2.7. 2.8. punkti) 4.-9. klasēs.

Aptuvenais ievadapmācības ilgums ir 3 astronomiskās stundas (vienam konstruktoram)

Vairāk informācijas mūsu apmācību sadaļā

LEGO education apmācības pedagogiem