Ilggadējā pieredze rāda, ka, iegādājoties jaunas tehnoloģijas un programmatūru, klientiem noteikti jāsaņem kvalitatīvs atbalsts, lai palīdzētu jēgpilni un pilnvērtīgi uzsākt iegādāto produktu izmantošanu. Esam reģistrējuši pieaugušo neformālās izglītības iestādi “Baltijas Biroju Tehnoloģijas”, kura piedāvā plašu apmācību klāstu. Nodarbības notiek gan mūsu mācību telpā Dēļu ielā 4, Rīgā, gan arī dodamies pie klientiem uz viņu birojiem, skolām un citām darba telpām. Mēs klientiem piedāvājam gan ievadapmācības par jaunajiem iegādātajiem produktiem, gan individuālas konsultācijas par ierīču un programmatūru izmantošanu, gan pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas

 

* Interaktīvos materiālus var aplūkot un lejuplādēt mūsu lapā www.smartboard.lv