Pēc iepriekšējas vienošanās vai klientu pieteikuma organizējam seminārus par programmatūras atjauninājumiem un būtiskākajām izmaiņām, kādas rodas programmatūras pilnveidošanas procesā. Semināri paredzēti dalībniekiem ar priekšzināšanām un zināmu programmatūras lietošanas pieredzi, jo galvenais akcents ir uz jaunajām iespējām, nevis pamatzināšanām. Dalībniekiem bez priekšzināšanām veiksmīgai darba uzsākšanai domātas ievadapmācības.

Semināri iespējami arī attālinati, tiešsaistes režīmā (vebināri).

 

* Interaktīvos materiālus var aplūkot un lejuplādēt mūsu lapā www.smartboard.lv