1. GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Baltijas Biroju Tehnoloģijas SIA, Reģ. Nr. 40003482515, nodrošina sekojošus garantijas nosacījumus 3D drukas un apstrādes iekārtām.
 2. a) standarta ekstrūdera modulis, sprauslu modulis ar apsildi, vadības motori un zobrati, temperatūras sensori, sildelementi;
  b) apsildāma virsma, temperatūras sensors, kontaktelementi un kabeļi;
  c) elektronika ar iebūvētu SD karti, savienotāji un drošinātāji sildelementiem un motoriem;
  d) X, Y un Z asu mehāniskās daļas (ieskaitot motorus)
 3. Garantijas devējs ir atbildīgs tikai par fiziskajiem defektiem, kas radušies pārdotā produkta raksturīgo īpašību dēļ.
  Garantijas ilgums tiek skaitīts no produkta iegādes dienas, ko veic Pircējs.
 4. Baltijas Biroju Tehnoloģijas SIA aizstāj vai remontē produkta bojāto daļu vai visu produktu saskaņā ar garantiju. Remontam izmanto jaunas vai atjaunotas detaļas vai daļas, kas līdzvērtīgas oriģinālajām daļām .
 5. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies citu iemeslu dēļ, izņemot tos, kas minēti iepriekš 2. punktā, it īpaši tādus, kas radušies:
  a) nepareizas produkta lietošanas vai pielietojuma rezultātā;
  b) nepareiza produkta izvēle uzstādot vai integrējot citā sistēmā;
  c) nepareiza produkta uzstādīšana, apkope, uzglabāšana vai transportēšana;
  d) mehāniski, ķīmiski vai termiski bojājumi;
  e) apzināti produkta bojājumi;
  f) bojājumi, kas radušies neoriģinālu vai neatbilstošu daļu izmantošanas rezultātā;
  g) garantija neattiecas arī uz defektiem, kas nekādā veidā neietekmē izstrādājuma darbību, piemēram, koroziju .
 6. Garantija neattiecas uz šādām izstrādājumu daļām:
  a) Extrūders un sprauslas;
  b) PTFE caurules;
  c) Extruūera zobrati;
  d) Stikla sildvirsma;
  e) Griezējs .
 7. Garantiju pārtrauc piemērot, ja:
  a) veikta jebkura produkta modifikācija, ko veic persona, kuru nav pilnvarojusi Baltijas Biroju Tehnoloģijas SIA vai ražotājs;
  b) jebkādi produkta remonta mēģinājumi, ko veic persona, kuru nav pilnvarojusi Baltijas Biroju Tehnoloģijas SIA vai ražotājs;
  c) iejaukšanās produktā, ko veic persona, kura nav saņēmusi Baltijas Biroju Tehnoloģijas SIA vai ražotāja atļauju.
 8. Garantija attiecas tikai uz produktiem, ko pircējs iegādājas tieši no Baltijas Biroju Tehnoloģijas SIA. Garantija neattiecas uz precēm, kas tiek pārdotas kā lietots produkts, ja par to nav noslēgta papildu vienošanās..

2. GARANTIJAS AKCEPTS

Garantijas pieprasījuma akceptēšanai nepieciešams:
a) garantijas pieprasījuma nosūtīšana garantijas termiņa laikā uz Baltijas Biroju Tehnoloģijas SIA juridisko adresi vai uz e-pasta adresi info@bbt.lv;
b) produkta nosaukuma, iegādes datuma, sīka bojājuma apraksta un defekta apraksta norādīšana; c) bojātā produkta fotogrāfija un oriģinālais rēķins vai kvīts, kas izsniegta norādītajai norādei par bojāto preci;

3. ATBILDĪBA

 1. Baltijas Biroju Tehnoloģijas SIA nav atbildīga par zaudējumiem, kas Pircējam radušies saistībā ar produkta defektu, jo īpaši saistībā ar citas ierīces bojājumiem, iespējamo ieguvumu zaudēšanu vai produkta nomaiņas izmaksām.
  2. Garantija neierobežo Pircēja, kas ir patērētājs, tiesības, kas izriet no tiesību aktu noteikumiem par garantiju attiecībā uz produktu defektiem, kas minēti LR likumdošana un PTAC noteikum