Pirms pieteikt iekārtas bojājumu, tās īpašnieks pārliecinās/pārbauda:

 • Vai nav bojāti vadi, pieslēguma spraudņi, pārbauda to darbaspēju?
 • Vai baterijas ir darbspējīgas?
 • Vai pareizi pieslēgti savienojošie vadi, vai nav sajaukts ievades režīms vai arī nedaudz izslīdējuši vadi?
 • Vai uz iekārtu virsmas nav uzlikts magnēta elements?

Interaktīvās tāfeles komplekts

Interaktīvās tāfeles signāla lampa nedeg vai mirgo

 • Vai interaktīvā tāfele ir savienota ar datoru, izmantojot USB vadu?
 • Vai pievienotais USB vads/ savienojuma spraudnis nav bojāts?
 • Vai pievienotais USB vads nav garāks par 5m?

Interaktīvās tāfeles signāla lampa mirgo zaļā krāsā

 • Nepieciešams veikt programmatūras jaunākas versijas uzstādīšanu uz datora

Interaktīvās tāfeles signāla lampa deg zaļā krāsā, nav attēla uz interaktīvās tāfeles virsmas

 • Vai projektors ir ieslēgts (projektora Power pogai jādeg zilā krāsā);
 • Vai projektora videosignāla vads (Computer 1 IN) ir pareizi savienots ar datoru (Computer Out).
 • Vai projektora sūtītais signāls atbilst signāla ieejai (Computer 1 IN vai Computer 2 IN). Nepieciešamības gadījumā jāpārslēdzas starp šiem videosignāliem.
 • Iespējams datora ekrāns netiek dublicēts uz interaktīvās tāfeles - uz datora klaviatūras jānospiež Fn+F4 (vai cita kombinācija atkarībā no datora ražotāja);
 • Iespējams datora izšķirtspēja nesaskan ar projektora izšķirtspēju – projektora izšķirtspēja ir XGA (1024x768), problēmas risinājumam var ieteikt arī datora izšķirtspēju nomainīt uz XGA (1024x768).
 • Iespējams projektoram tiek īstenota AV Mute funkcija – uz projektora tālvadības pults nepieciešams nospiest pogu AV-MUTE, lai pārliecinātos, vai šī funkcionalitāte netīšām netiek izmantota.

Interaktīvās tāfeles signāla lampa deg zaļā krāsā, virsma nereaģē uz pieskārienu, vai pieskāriens ir ar nobīdi

Projektors

Netiek rādīta projekcija

 • Vai projektors ir ieslēgts (projektora Power pogai jādeg zilā krāsā);
 • Vai projektora videosignāla vads (Computer 1 IN) ir pareizi savienots ar datoru (Computer Out).
 • Vai projektora sūtītais signāls atbilst signāla ieejai (Computer 1 IN vai Computer 2 IN). Nepieciešamības gadījumā, pārslēgties starp šiem videosignāliem.
 • Iespējams datora ekrāns netiek dublicēts uz projekcējamās virsmas - uz datora klaviatūras jānospiež Fn+F4 (vai cita kombinācija atkarībā no datora ražotāja);
 • Iespējams datora izšķirtspēja nesaskan ar projektora izšķirtspēju – projektora izšķirtspēja ir XGA (1024x768), problēmas risinājumam var ieteikt arī datora izšķirtspēju nomainīt uz XGA (1024x768).
 • Iespējams projektoram tiek īstenota AV Mute funkcija – uz projektora tālvadības pults nepieciešams nospiest pogu AV-MUTE, lai pārliecinātos, vai šī funkcionalitāte netīšām netiek izmantota.

Projekcija ir blāvāka nekā iepriekš

 • Iespējams projektors darbojas ekonomiskajā režīmā. Nepieciešams uz projektora tālvadības pults nospiest „ECO” pogu.

Ja uz servisa remontu iekārtām nevar konstatēt tehnikas bojājumu vai atcelta garantija, SIA „Baltijas Biroju Tehnoloģijas” patur sev tiesības saņemt veiktā darba (pārbaudes) kompensāciju. Šajā gadījumā Pircējam ir jāapmaksā rēķins par darbu